Návod na lepenie samolepiek

Lepenie na sucho

Povrch, na ktorý  chceme nalepiť  samolepiacu fóliu, musí byť očistení, hladký a hlavne odmastený. Drsné 

a savé povrchy je potrebné pred aplikáciou upraviť. S fóliami by ste mali pracovať

pri izbovej teplote. Odmerajte si plochu, na ktorú chcete lepiť fóliu. Samolepka musí byť otočená papierom hore.

Stiahnite niekoľko centimetrov ochranného papiera. Položte fóliu na podklad a pomaly sťahujte spodný papier.

Dbajte nato aby sa fólia zbytočne nenaťahovala a nebola napnutá, pretože dôjde k deformácii. Rovnomerne rozotierajte zo

stredu ku krajom fóliu. 

Prípadné bubliny prepichnite ihlou.

Pri čistení fólie nepoužívajte riedidlá ani iné agresívne prostriedky.


Lepenie na mokro

Povrch, na ktorý  chceme nalepiť  samolepiacu fóliu, musí byť očistení, hladký a hlavne odmastený. Drsné 

a savé povrchy je potrebné pred aplikáciou upraviť. S fóliami by ste mali pracovať

pri izbovej teplote.

Podklad postriekame s vodou, poprípade aj fóliu zo spodnej strany. Priložíme na podklad. Napasujeme a 

opatrne vytlačíme rovnomerne prebytočnú vodu. Necháme chvíľu postáť a OPATRNE stiahneme prenosnú fóliu jedným smerom.